Post navigation

13 thoughts on “How To Make Carp Chum Bait and Feeder Fish Bait(129)DIY Fishing Tips

  1. Chào anh, anh có thể giúp em. Với mồi câu như vậy đối với Hồ Tự Nhiên khá sâu 6-8m. Em nên câu phao hay lancer Chìm? Và nếu sâu như vậy nên câu như thế nào là hợp lý đối với cá chép? Vì em thấy hồ chỗ em cá chép khôn quá, chủ yếu Rô phi phá.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *